Boskalis te Papendrecht

Boskalis te Papendrecht

Vanaf 1997 werd besloten om het bedrijfscomplex van Royal Boskalis Westminster uit te breiden en een nieuw kantoorgebouw toe te voegen en te koppelen aan het bestaande complex. De kantoren van Boskalis stonden in een reeks aan de Beneden Merwede bij Papendrecht.

Het plan was om grote delen van de bestaande gebouwen te hergebruiken, te renoveren en vergroten, waardoor er één compact hoofdgebouw ontstond. Het hergebruik van de oorspronkelijke gebouwen bracht ook een kostenvoordeel ten opzichte van volledige nieuwbouw met zich mee.

Tijdens de realisatie moesten mensen kunnen blijven werken in de bestaande gebouwen. En dus werd het plan tussen 1999 en 2003 in fasen uitgevoerd. Kantoorwerkers werden tussentijds meerdere malen verplaatst en om hen heen werden telkens bouwdelen afgebroken en weer aan- en opgebouwd.

Toen het hoofdkantoor in 2003 gereed was, stond het volgende project voor Boskalis al weer op stapel: de vervanging van het oude werfgebouw door een nieuw laboratorium-kantoor-bedrijfsgebouw. In een masterplan voor het gehele complex werd besloten dat het rivierfront de representatieve zone van het bedrijfscomplex zou worden en het gebied rond de binnenhaven een medium-tech karakter zou krijgen. Vanuit dit uitgangspunt is eerst Gebouw 2 ontworpen en gerealiseerd en werd in tussen 2010 en 2013 Gebouw 3 toegevoegd, omvang 8.500m2 met naast de kantoren een plaza-paviljoen als verbindend element en kloppend hart van het complex.
Op dit moment is Gebouw 4 in realisatie en zal eind 2014 nog eens 450 extra werkplekken realiseren op de locatie Papendrecht, met een omvang van 9.480m2 BVO kantoor en restaurant.

In opdracht van Boskalis  hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:

    • Ontwerp E/W/S installaties inclusief liften gebouw 3 incl restaurantpaviljoen
    • Ontwerp E/W/S installaties inclusief liften gebouw 4&
    • Ontwerp E/W/S installaties renovatie gebouw 1 en 2 o.a. 2 bestuurs-zalen
    • Ontwerp duurzaamheidsbeleid gebied-breed
    • Terreinverlichting
    • Gebruikersspecifieke installaties  (inrichtingsopties) voor gebouw  1, 2 en 3 welke omvatten:
     • Extern alarm installatie
     • Noodstroominstallaties
     • Toegangscontrole/CCTV/GBS systemen
     • Data installaties inclusief MER/SER ruimten
     • Inrichting gebaseerd op het nieuwe werken (flexibel bouwen)
     • Subsidieaanvragen EIA
     • Uitvoeringsbegeleiding

Duurzaamheid
WKO
Als onderdeel van de realisatie van gebouw 3 is gekeken naar de installaties in alle gebouwen en is door ons een duurzaamheidsbeleid met haalbaarheidsonderzoeken en investeringsbegrotingen
opgesteld. Het hart van dit beleid is de gerealiseerde WKO van maar liefst 115 m3/h verdeeld over 4 doubletten met een gecentraliseerde verdeelinstallatie, waardoor het gebruik van eindige energiebronnen wordt beperkt .

Alle gebouwen op het terrein zijn voorzien van een aansluiting (secundair) op het WKO-systeem waardoor, buiten de ‘normale’ bedrijfssituatie koelen of verwarmen het mogelijk is geworden om warmte cq koude tussen gebouwen te ‘delen’. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verschillende opbouw (warmte en koellast) van de verschillende gebouwen. Zo kan, wanneer gebouw 1 extra warmte vraagt (in de herfst al behoorlijk snel door de lage Rc waarde) de door de warmtepomp geproduceerde koeling gebruikt worden in de overige gebouwen. Door deze gecentraliseerde aanpak van energiedistributie wordt het inzetten van ‘dure’ koel en verwarmingsmiddelen zoals koelmachines en ketels tot een minimum worden beperkt.

Wanneer het desondanks nodig is om toch via deze middelen warmte of koude te leveren worden de middelen zo efficiënt ingezet; de machine wordt op een maximale COP ingeregeld en het restant wederom verdeeld over de overige gebouwen; hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat er 2 koelmachines op 25% kracht staan te draaien (en dus energie verspillen!).

Regelbaarheid
Alle installaties worden per verdieping en per vleugel geschakeld (regelbaarheid) door middel van aanwezigheidsdetectie met veegschakelingen en daglichtregelingen gebaseerd op een KNX Systeem per 3600mm stramien, verdeeld in 3 kantoorzones.

De kantoorarmaturen aan de raam zijde zijn geregeld door een daglichtafhankelijke regeling met aanwezigheidsdetectie en een veegschakeling. Deze combinatie zorgt ervoor dat het gebouw altijd, zowel in de avonduren als de gebruikstijden nooit meer als het essentieel benodigde verlichting aan heeft staan. Tevens is in het hele gebouw energiezuinige LED verlichtingen voor de algemene gebieden gebruikt en wordt in totaal de verlichtingslast van de gebouwen met 40% verminderd in relatie tot standaard kantoorgebouwen.

Verwarming/Koeling
De lokale koeling/verwarming is voorzien door middel van inductie-units in de plafonds en is overal gebaseerd op lage temperatuur verwarming. Het verwarmingssysteem wordt vanuit de WKO aangevuld met een warmtewiel met hoog rendement. Hierdoor is het mogelijk om tot een buitentemperatuur van 7 graden het gebouw volledig warm te houden zonder gebruik van de warmtepomp. Wanneer de temperatuur onder de 7 graden valt zal de warmtepomp gebaseerd op de 1e trap (35/35) en 2e trap (50/30) gaan bijverwarmen.

Deze units zijn per 3,6m regelbaar en aansluitbaar op de Priva modules, hierdoor kunnen bij indelingswijzigingen makkelijk wijzigingen in de installatie gemaakt worden.

Milieu
Alle gebouwen zijn verder uitgerust met beheersmaatregelen om niet-noodzakelijk onderhoud te voorkomen. Installaties welke een regelmatige controlecyclus hebben (bv noodverlichting) wordt door een onderdeel van het GBS uitgelezen en de prestaties over langere tijd worden bijgehouden. Hierdoor kan een voorspelling worden gedaan over de eerst mogelijke uitval en kan bv het ‘onnodig’ preventief uitwisselen van accu’s worden uitgesteld.  Het wordt verwacht dat over de langere termijn deze wijze van gebouwbeheer een besparing van 15% kan opleveren aan onnodig aangekochte materialen. Deze vermindering van het afval heeft een duurzame werking op het milieu.

Energielabel

Gebouw Energielabel bouw Energielabel renovatie
1 E A
2 G C
3 B A+
4 A+

Gedurende de bouw van gebouw 3 is gebouw 1 en 2 voorzien van duurzaamheidsaanpassingenwaaronder nieuwe verlichting, efficiëntere schakelingen en aansluiting op het secundaire bronsysteem, waardoor de gebouwen een energiesprong van 4 stappen hebben gemaakt. De nieuwbouw van gebouw 4 is door zijn hogere Rc waarde en grote zonwerende ramen nog energiezuiniger en wordt verwacht op te leveren eind 2014 met een energielabel A+.

Flexibiliteit
De indeling vanaf de gevelzijde is zodanig dat er kantoren met een diepte van 3,60 meter kunnen worden voorzien (en incidenteel van 5,40 meter) dan eveneens per gevel daarachter een verkeersruimte van 1,80 meter diepte en in het middengebied wat dan ontstaat van 3,60 meter mogelijkheden voorzien voor ruimten van 3,60 x 3,60 meter zoals spreekkamers en concentratie-/werkplekken. Door gebruik van deze indeling valt er dus onderscheid te maken tussen 3 kantoorzones (over het algemeen noordgevel, middengebied en zuidgevel en een 2-tal gangzones.

Nazorg
Alle installaties in het gebouw zijn aangesloten op het gebouwsysteem voor volledige controle vanuit de centrale beveiligingspost in gebouw 1.

Na oplevering van het, voorlopig, laatste gebouw zal door ons bureau een begeleiding worden geleverd waarin de komende 3 jaar alle installaties worden gecontroleerd en aangepast om een zo optimaal mogelijk presterende installatie voor het gehele terrein te krijgen.