Groene Loper Zoetermeer

Groene Loper Zoetermeer

Het plan bestaat uit 4 gebouwen waarvan 30 levensloopbestendige woningen en 2 gebouwen met 62 zorg eenheden. met een totaal oppervlak van 12000 m2. Het team wordt bestaat uit Dura Vermeer, EGM architecten, J.vanToorenburg en kaskon constructies

TWEEDE LEVEN

Duurzaamheid door middel van bouwkundige- en installatietechnische flexibiliteit zodat het gebouw in de toekomst ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt

De zorggebouwen in dit project zijn opgezet met een verticale indeelbaarheid en infrastructuur met betrekking tot de installaties. Dit houdt in dat de installaties in de schachten het gehele gebouw op dezelfde manier voorzien van de mogelijkheid om elk gewenst functie hierin te realiseren.

De m2  gebruiksruimte die vanuit de schachten worden “bediend” zijn allemaal ongeveer even groot gehouden om in de toekomst ook hierin te kunnen schuiven. Indien de gebruiksfunctie in de toekomst wijzigt kan hierdoor op een zeer eenvoudige manier hierop worden ingespeeld. Hierdoor verhogen wij de marktwaarde van de gebouwen voor de toekomst.

GPR score van 8 op alle onderdelen