Het zal niemand verbazen dat er grote uitdagingen liggen voor de branche. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, duurzaamheid en (bijna) energie neutraal bouwen worden de norm en de manier van werken zelf lijkt ook te veranderen. “Als we niet uitkijken, verdwijnt alle kennis op de bouwplaats,” waarschuwt operationeel directeur Richard van Toorenburg.

“We bevinden ons op het moment in de tweede hoogtij dagen in de bouw. Er komen steeds meer bestekken, waarop ook veel meer op wordt ingeschreven. Door al dat werk, ontstaat er een tekort aan personeel op de bouwplaats. Om dat op te vangen, komen er meer en meer jongeren aan het werk die een kortere opleiding hebben gevolgd. Daardoor verdwijnt er essentiële kennis op de bouwplaats. Niets ten nadele van deze jongeren, want het werk dat ze moeten doen, doen ze goed. Maar ze moeten wel een specifieke opdracht krijgen. Ze missen soms het inzicht en overzicht van het hele project.”

Praktijk én theorie

“Tegelijkertijd zie je dat hoger opgeleiden veel theoretische kennis bezitten, maar praktijkervaring missen, omdat ze daar te weinig in opgeleid zijn. Een goed voorbeeld daarvan zag ik toen J. Van Toorenburg BV gevraagd werd voor een second opinion bij een broninstallatie. Op papier klopte alles, maar op locatie bleek dar de pomp aan de verkeerde kant zat. Dit kon gebeuren omdat de adviseur simpelweg niet wist wat de situatie op de bouwplaats was en waar je allemaal rekening mee moet houden. Je hebt echt die praktische kennis nodig om de theoretische kennis te verbeteren. Daar moeten we met zijn allen in de branche aan werken.”

Versplintering van kennis

“De kennis is ook aan het versplinteren. Een ander fenomeen is dat er meer partijen op een bouwplaats rondlopen. Vaak zijn dit zzp’ers die zich met één taak bezighouden. Vroeger zag je eigenlijk altijd maar één aannemer, die alles deed. Daar lag dan ook de projectcoördinatie. Nu is dat voor hen veel lastiger. Het overzicht ontbreekt. Wat er dus gebeurt, is dat de adviseurs die taak gaan overnemen. Ze bemoeien zich niet alleen meer met de concept- en ontwikkelingsfase, maar worden als het ware de nieuwe uitvoerders op de bouwplaats. In de VS is dit al veel langer de norm en ik verwacht dat we in de komende tien jaar ook hier veel meer met dat model gaan werken. Als we op deze manier de kennis kunnen bewaren, juich ik dat alleen maar toe.”

Te veel onduidelijke ‘groene’ regels

“Duurzaamheid heeft natuurlijk ook een grote impact op onze branche. Nieuwe projecten moeten ‘gasloos’ zijn en er komt steeds nieuwe regelgeving rond (bijna) energie neutraal bouwen. Het probleem is alleen, is dat veel voor veel van de regelgeving geen berekeningen gemaakt zijn. Dat betekent dat er dus systemen ontwikkeld worden die volledig aan de regels voldoen, maar feitelijk slechte systemen zijn. De overheid moet het eigenlijk gewoon aan de branche overlaten. Stimuleer investeringen in nieuwe technologie, zodat leveranciers nieuwe systemen kunnen ontwikkelen die echt duurzaam zijn, maar ook nog steeds goed zijn. Gebruik vervolgens die systemen om de norm te bepalen.”

“In de branche hebben we de kennis. Laat ons dat dan zo goed mogelijk inzetten, in plaats van het passend te maken voor de regels. En wij als adviseurs moeten ervoor zorgen dat de kennis blijft, zowel in ons eigen bedrijf maar ook in de branche. Want als de kennis verdwijnt, gaat het echt mis.”

Wil je meer weten over onze projecten? Klik hier. Of lees meer over het bedrijf in onze blogs.