Smeetsland te Rotterdam

Smeetsland te Rotterdam

Het gebouw zal een cosmetische opwaardering krijgen tezamen met een nieuwbouw van het daggedeelte (middengebied) en een wijzigingen in de indeling van de cliëntenkamer vleugels. Voor dit laatste deel geldt dat de indeling globaal gezien gelijkwaardig blijft aan het bestaande en derhalve het uitgangspunt zal zijn minimale aanpassingen in de installaties en veelvuldig hergebruik van hetgeen bestaand (met name brandmeld, riolering, waterinstallaties, zorgsystemen en verwarmingsinstallaties). Het bestaande verwarmingsnet wordt ook ingezet voor koeling (topkoeling) en de bestaande ventilatie wordt in zijn geheel verwijderd. De basis nutsvoorzieningen worden op basis van de bestaande installaties uit het gebouw verwijderd en omgebouwd om een nieuwe basis installatie te verkrijgen.

 

Uitgangspunten :

 1. In de cliëntkamers zal de centrale verwarmings-radiator en luchtbehandeling worden vervangen door een ClimaRad ventilatiesysteem met draadloze afzuigingmodules geschikt voor zowel verwarming als koeling. De toegepaste Climarads zijn speciale edities (CC editie) ontworpen door J. van Toorenburg BV en Climarad speciaal voor toepassing in het CareConcept. Voor het behalen van de gewenste hogere omgevingstemperatuur in de badkamers zal lokaal gebruikt worden gemaakt van stralingspanelen (directe warmteafgifte via IR).
 2. De sanitaire groep van alle cliëntenkamers  zal worden aangepast naar een te openen wandsysteem. Deze wordt prefab en compleet geleverd inclusief sanitair door de leverancier.
 3. De verlichting in alle cliëntkamers wordt vernieuwd
 4. De centrale verwarmingsinstallatie wordt omgebouwd naar een changeover-systeem waarbij de actieve koeling wordt gerealiseerd door middel van een high performance koelmachine. De bestaande ketelinstallaties zijn in goede conditie en kunnen worden hergebruikt (Deze zal deels efficiënter wordt ingezet door de toevoeging van  stralingspanelen en warmteterugwinning en worden verkleind). Deze zijn nu wel geplaatst in het te slopen deel en dienen dus te worden verplaatst en aangepast. Onderdeel hiervan is een nieuwe verdeler/verzamelaar.
 5. Voor de dagbestedings-delen (kantineruimte en dagbesteding) zullen climarads worden voorzien (deels met koeling en deels met enkel verwarming).
 6. De zorginstallatie en brandmeldinstallatie zal enkel en alleen worden voorzien in de (volledig) nieuwe kamers, bestaande installatie wordt gehandhaafd (wel aangepast).
 7. De elektrische installatie wordt herzien en aangepast naar de nieuwe wetgeving. Bestaande infrastructuur blijft gehandhaafd, verdeelkasten worden vervangen).
 8. Het GBS wordt aangepast naar de nieuwe installatie en geschikt gemaakt voor bemetering van duurzame energie (op infrastructuur). De climarads zijn onafhankelijk van het GBS bestuurbaar en centraal gestuurd.
 9. HWA installaties blijven gehandhaafd en gecontroleerd op juiste werking. Waar nodig worden deze akoustisch ingepakt.
 10. VWA installaties worden aangepast op de nieuwe indelingen en voorzien van de benodigde vetvangers en scheiders om te kunnen voldoen aan mileu wetgeving.
 11. Verlichting wordt aangepast naar LED verlichting in het middengebied en gangen. Bestaande zonwering blijft gehandhaafd en aangepast naar centraal gestuurd systeem.
 12. Waterinstallaties (warm en koud water) worden aangepast naar legionella-wetgeving (ISSO boek hotspots). Dit geld voor bereikbare installatiedelen (e.g. niet in vloeren verwerkt).