De Vijf Havens te Rotterdam

De Vijf Havens te Rotterdam

Het gebouw De Vijf Havens is een bestaand verzorgingstehuis in Rotterdam bestaande uit 3 gebouwdelen. Er zijn 2 grote technische ruimten aanwezig. In het gebouw zijn de bestaande installaties in relatie tot de werktuigbouwkundige installaties gedateerd en hier zullen dan ook technisch gezien de meeste werkzaamheden plaatsvinden.

Op begane grondniveau met cliëntenkamers en recreatiezaal wordt nu het nieuwe restaurant gerealiseerd met verschillende aangelegen functies. Alle cliëntkamers worden als nieuw voorzien. Uitgangspunt voor de installaties van de clientenvleugels is complete kaalslag met uitzondering van de brandmeldinstallatie, de waterinstallatie (warmwatercircuit wordt wel compleet vervangen) en de verwarmingsinstallatie.

Op de cliëntenvleugels worden de cliëntenkamers gerenoveerd en deze krijgen allemaal nieuwe ‘stekkerklare’ prefab badkamers en een zogenaamd ClimaRad Systeem voor verwarming, beperkte koeling en ventilatie. De 2 grote technische ruimten worden ontmanteld met uitzondering van de bestaande verdelers verzamelaars. De verdelers worden aangepast om op basis van change-over ook koeling te leveren.

De bestaande stadsverwarming wordt gehandhaafd maar wel verkleind. Om het vermogentechnisch te kunnen realiseren wordt er een bronsysteem met water-water warmtepomp gerealiseerd welke zowel verwarming als koeling kan voorzien. De stadsverwarming blijft hierbij (verkleind) aanwezig om de tapwatervoorziening en noodfunctie te kunnen handhaven.

Er wordt voorzien in een geheel nieuw warm water reciculatienet waarbij de primaire opwekking wordt gedaan door middel van 2 grote zonneboilers (20m2 p.s.) De zonneboilers worden geplaatst op het dak nabij de bestaande technische ruimten en in de technische ruimten kunnen de voorraadvaten worden opgesteld (1000L per systeem). De directe opwarming zal plaatsvinden door middel van een indirecte gestookte WW TSA gekoppeld op de stadsverwarming (70/50 temperatuurtraject). De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van het nu bestaande ventilatieconcept door middel van de introductie van een decentraal ventilatiesysteem een zogenaamd ClimaRad CareConcept-systeem), dit systeem is een aangepaste versie van het bestaande ClimaRad CareVent systeem en wordt speciaal voor dit soort zorggebouwen gefabriceerd.

Daarnaast vinden functiewijzigingen op gebruiksniveau plaats van bestaande ruimten en worden ook bouwkundige uitbreidingen gepleegd om het volledige bouwkundige gewenste programma te kunnen huisvesten.

Via de nieuwe luchtbehandeling en het nieuw te realiseren ClimaRad CareVent systeem is er, als we de bestaande en nieuw te realiseren verwarmingsleidingen middels een “change-over systeem” hiervoor gebruiken, beperkte koeling voor het gehele gebouw beschikbaar.

 

Op kamerniveau zullen in de basis de volgende wijzigingen plaatsvinden :

  1. De bestaande convectoren dienen te worden vervangen door het ClimaRad CareVent systeem (met koeling) aangesloten op de bestaande c.v-technische infrastructuur;
  2. De beglazing in de kozijnen wordt aangepast naar HR++ glas en buitenzonwering wordt hieraan toegevoegd;
  3. De gehele sanitaire unit  / badkamer wordt vernieuwd naar een nieuw prefab systeem met een motorgestuurde draaibare scheidingswand;
  4. Voor lokale bijverwarming (comfortverhogend in relatie tot de zorgfunctie) dienen er elektrische infra-rood stralingspanelen te worden gerealiseerd in de badkamer.

 

Op centraal niveau zullen globaal de volgende wijzigingen plaatsvinden :

  1. Vervangen van de verlichting door energiezuinige LED verlichting;
  2. Uitbreiding met een koeltechnische voorziening voor het gehele gebouw door het realiseren van een change-over systeem in combinatie met de bestaande cv-installatie;
  3. Toevoeging van een broninstallatie (bron zelf wordt in een later stadium aanbesteed) voor koeling en verwarming op duurzame wijze;
  4. Nieuwe ICT installatie en aanpassingen aan de brandmeldinstallatie;
  5. Nieuw recirculatienet voor warm water inclusief duurzame opwekking;
  6. Daar waar aangegeven dienen de drinkwaterinstallaties en de rioleringafvoer aan de nieuwe situatie worden aangepast.