De visie op vastgoed verandert. Wonen, werken en zorg komen steeds dichter bij elkaar te liggen, waardoor flexibiliteit en ombouwbaarheid van gebouwen belangrijker wordt. Gebouwen moeten niet langer voor één functie geschikt zijn, maar meebewegen met de vraag vanuit de markt. Om dit te kunnen realiseren, is het zogenaamde Care Concept ontwikkeld.

Het Care Concept is een innovatieve wijze van het opbouwen van gebouwen waarin functies zoals wonen, zorg en kantoren samen kunnen komen. Dit alles op een dusdanige wijze dat de functies later altijd om te zetten zijn naar een andere functie, zonder dat hier veel meerkosten of ingrepen tegenover staan. Een veel voorkomend probleem bij de ombouwbaarheid van deze multifunctionele gebouwen, is vaak de centrale installaties. Om hier een duurzame oplossing voor te creëren, ontwikkelde J. van Toorenburg BV en diverse marktpartijen het Installatieconcept Care Concept (ICC).

Eén installatie voor elke functie van de ruimte

In de basis wordt een woninginstallatie ontworpen. Hierna wordt gekeken naar de andere functies en hoe de installatie in deze andere functies gebruikt kan worden. Het ICC kijkt naar installaties op een zo decentraal mogelijke manier; Wat is de functie van een ruimte en hoe wordt deze gebruikt? Hiervoor hebben we samen met ClimaRad een speciale versie ontworpen van hun al bestaande decentrale ventilatieconcept, de ClimaRad Care: een convectorunit met decentrale ventilatie, die zowel kan koelen en verwarmen.

Ventileren doet de unit op basis van CO2; het gas dat we uitademen en zuurstof uit een ruimte wegneemt. Hierdoor schakelt het systeem alleen in als de ruimte gebruikt wordt (als er mensen aanwezig zijn). Zo verbruikt het systeem niet onnodig energie door een lege, ongebruikte kamer te ventileren. Met name in de langdurige zorg, waarbij de bezetting van een individuele kamer – zeker overdag als bewoners bij elkaar zijn in een huiskamer – gering is, kan dat enorm in de energiekosten schelen. Als een bewoner later op de dag terugkeert, merkt het systeem dat doordat het CO2 niveau stijgt. De ClimaRad-unit schakelt dan automatisch in.

Elke unit is voorzien van een bedieningspaneel, dat zo kan worden ingesteld dat alleen personeel het kan bedienen. Hiermee kan de unit tijdelijk uitgezet worden, of indien nodig op een hoge stand werken. Als de unit uitstaat en het CO2 niveau stijgt, gaat hij automatisch aan. De ClimaRed-unit is in de ‘zorgfunctie’ geschikt voor vier personen en in de ‘kantoorfunctie’ voor zes. Een ruimte ombouwen van de ene naar de andere functie is dus wat betreft de installatie eenvoudig.

Omdat de unit automatisch overschakelt tussen koeling en verwarming, wordt de ruimte zo efficiënt en energiezuinig mogelijk op temperatuur gebracht. Dit geldt ook voor huiskamers of activiteitenruimten. Een prettig idee, want op deze wijze hoeft de zorg zich daarover geen zorgen te maken. De units regelen zichzelf dus hoe een ruimte ook wordt gebruikt, het zal altijd tot een prettig en veilig klimaat leiden.

Een persoonlijke zon in de kamer

In zorgkamers met een geïntegreerde badkamer, maakt de ClimaRad Care gebruik van infrarood stralingspanelen: een persoonlijke ‘zon’ in de kamer. Het paneel wordt bij douche geplaatst, waardoor de persoon onder de douche het warmer krijgt dan bijvoorbeeld de zorgverlener. Dankzij bewegingssensoren wordt het paneel automatisch bediend. De afzuiging van de badkamer wordt geregeld door een afzuigventilator. Deze reageert ook op beweging én op luchtvochtigheid. Als de afzuiging aangaat, wordt de ventilatie van de ClimaRad-unit automatisch opgevoerd.

Door het decentraal opwarmen is ook legionellabeheersing niet meer aan de orde, wat een besparing oplevert in de exploitatiekosten. Door de opwekking van de warmte dichtbij de afnamepunten zoals een douche te houden, is ‘legionellavrij’ gegarandeerd.

Gebouwen en ruimtes krijgen steeds meer functies, waar de gebruikers snel en efficiënt tussen moeten kunnen schakelen. Dan zou je willen dat de installaties mee kunnen schakelen. Met het Installatieconcept Care Concept hebben we een manier in handen om dat te kunnen faciliteren. In vijf verschillende woon-zorg projecten door heel het land wordt het al gebruikt, met zeer positieve reacties.