Als er iets is waar J. van Toorenburg BV waarde aan hecht, dan is het deskundigheid. Dat is ook directeur Ernst van Toorenburg met de paplepel ingegeven. Zijn expertise en deskundigheid zet hij niet alleen in voor het eigen bedrijf. Al jaren is Ernst arbiter bij de Raad van Arbitrage van de Bouw en de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -Handel en ook bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Daarnaast is Ernst sinds kort ook toegetreden tot het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

“Van huis uit ben ik technisch opgeleid. Maar het recht heeft me altijd getrokken. Op mijn veertigste ben ik dan alsnog rechten gaan studeren,” vertelt Ernst, ingenieur en meester in de rechten. “Sinds 2008 ben ik arbiter en word ik 10 tot 15 keer per jaar benoemd als arbiter.”

Een bindende uitspraak

Arbitrage in Nederland speelt een belangrijke rol. In de meeste sectoren worden geschillen tussen partijen via arbitrage afgehandeld. “Het vonnis van een arbiter of arbitragecommissie – waarin drie arbiters zitten – is net zo bindend als dat van de ‘gewone’ rechter,” legt Ernst van Toorenburg uit. Dat houdt in dat de arbiters een ‘executoriale titel’ hebben en partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Maar net als in het gewone recht, kunnen partijen in beroep tegen een uitspraak. “Sommige zaken gaan om miljoenenclaims. Dus elke uitspraak die je doet, heeft enorm veel impact op alle betrokkenen.”

“Dat maakt dit werk wel heel bijzonder. Niet alleen vanwege de verantwoordelijkheid die je hebt, ook inhoudelijk is het werk als arbiter super interessant,” gaat Ernst verder. “Vaak behandel je als arbiter een geschil dat zich jaren eerder heeft afgespeeld. In die tijd is natuurlijk veel veranderd, bijvoorbeeld een locatie waar het geschil heeft plaatsgevonden. Het is dus heel veel onderzoeken en gedetailleerde verslagen lezen. En dat is een flinke uitdaging,” lacht Ernst.

Geregistreerd gerechtelijk deskundige

Sinds enkele jaren wordt Ernst van Toorenburg ook als -deskundige benoemd door de rechtbanken in civiele- en bestuurszaken. “Mensen zien hoe deskundig je bent en dus vragen ze je of je ze kunt helpen. En dan is het net als een steentje in een vijver; je wordt steeds vaker gevraagd.” Mede hierdoor is Ernst in 2019 toegetreden tot het Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). In dit register staan deskundigen die op basis van hun expertise als getuigen opgeroepen kunnen worden in zowel civiele- als strafzaken en rechters een advies kunnen geven. “Ikzelf ben nog niet opgeroepen in een strafzaak. Maar dat kan zeker gebeuren, ja,” zegt Ernst. “Denk bijvoorbeeld aan een zaak waar brand heeft gewoed, en er gekeken moet worden of daar een partij verantwoordelijk gehouden kan worden. Technische omstandigheden zijn dan heel belangrijk. En daar kan ik dan mijn deskundigheid gebruiken om een advies te geven.”

Als het aan Ernst ligt, blijft hij zo lang als mogelijk als arbiter en deskundige optreden. “Je wordt als arbiter voor het leven benoemd. Maar in principe mag je tot je 70ste optreden als arbiter,” zegt Ernst, die nu 62 is. “Ik heb dus nog wel wat jaartjes te gaan,”, voegt hij er met een glimlach aan toe.

Wil je meer weten over onze projecten? Klik hier.