Opdrachtgever                    Estrade projecten
Architect                                 Studio Leon Thier te Rottedam
Bruto vloeroppervlak       8.400 m²
Werkzaamheden                 E + W + S
Aanvang project                 2008
Oplevering                            2010

 

Het project is als volgt opgebouwd :

  •  42 appartementen ca. 4.200 m² bvo,
  •  bijbehorend daarbij totaal 1.000 m² bvo algemene ruimten.
  •  Gezondheidscentrum van ca. 1.653 m² bvo
  •  Ondergrondse P-garage voor 62 p.p. van ca. 1.550 m2 bvo

 

De Woondienstenzone is gelegen in het westelijke puntje van de Blaricummermeent aan de rand met
de bestaande wijk Bijvanck.

De woondienstenzone heeft een belangrijke functie voor bewoners van de Blaricummermeent, Bijvanck
en het 4e Kwadrant van Huizen. Bij de planvorming van de woondienstenzone zal speciale aandacht
worden besteed aan de bereikbaarheid (voor fietsers, voetgangers en minder validen) vanuit de wijk
Bijvanck.

 

Voor dit project is een duurzaam energie systeem bedacht. De woningen dienen door middel van dit systeem van warmtapwater en warmte te worden voorzien net als het gezondheidscentrum waarbij dit dan ook van koude wordt voorzien vanuit dit systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare warmte/koude in de bodem.

 

Middels een warmtewisselaar wordt de bodemwarmte met een lage temperatuur via een elektrische warmtepomp opgepompt naar een hogere temperatuur en voor het gezondheidscentrum in de zomer wordt voor de koeling rechtstreeks gebruik gemaakt de lage bodemtemperatuur.

Tevens is dit systeem geschikt voor de koudevraag van het gezondheidscentrum in de zomerperiode, te rekenen op ca. 25 a 30 W/m2  via de bodemwisselaars aangevuld met actieve nakoeling met door de warmtepomp voorgekoelde ventilatielucht of met actieve nakoeling via fancoil-units om zo de te verwachten koudevraag te dekken.