Opdrachtgever                    ‘s Heeren Loo
Architect                                 Van den Berg Architecten/OIII Architecten
Bruto vloeroppervlak      13.000 m²
Werkzaamheden                 E + W + S + lift
Bijzonderheden                   Renovatie en nieuwbouw
Ontwikkelingsduur            4 jaar
Oplevering                             2010/2011

 

 

Afb deel BWesterhonk is een bijzondere woonwijk nabij Monster, in de gemeente Westland. In de wijk wonen voornamelijk verstandelijk gehandicapten, die er begeleid wonen.

In een parkachtige omgeving zijn vrije sector woningen, buurtfuncties en clientenwoningen naast elkaar gerealiseerd. Beschut wonen en dagbesteding zijn op een open plek in een bosrijke omgeving gesitueerd. Er is een balans tussen beschut en overzichtelijk, rust en ontmoeting, besloten en open.
Er zijn relatief veel voorzieningen in de wijk.
Zo is er een zwembad, een kinderboerderij en een activiteitencentrum. Om het contact met andere mensen en met de gewone samenleving mogelijk te maken, worden er woningen in en nabij het Westerhonk gebouwd voor mensen zonder beperking. Op die manier wordt er ook in deze bijzondere woonwijk een gewone samenleving gecreëerd. Hiermee maakt men de integratie tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking mogelijk. Het Westerhonk is een van de eerste wijken waar op deze manier het zelfstandig wonen van verstandelijk gehandicapten wordt gestimuleerd. Het Westerhonk is onderdeel van ‘s HeerenLoo. ‘s HeerenLoo wil met en voor cliënten werken aan voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van leven. Sociale contacten en wezenlijke ontmoetingen met andere mensen zijn hierbij belangrijk.

 

OMVANG NIEUWBOUW PROJECT

Deelplan B
• Nieuwbouw voor 54 woningen en zorgwoningen in groepen van 6
• Enkele (multifunctionele) kantoorruimtes
• Totaal ca. 3.300 m² bvo

Van de 54 verblijfplaatsen zijn 18 plaatsen t.b.v. ernstig meervoudige beperkte (EMB) cliënten (in AWBZ-termen MCG) en 6 plaatsen geschikt voor en ten behoeve van cliënten met visusproblematiek.

Deelplan C
• Nieuwbouw voor de huisvesting van 102 verblijfplaatsen in groepen van 6
• Dagbesteding voor 30 plaatsen
• Een separeerunit van ca. 70 m² bvo
• Enkele (multifunctionele) kantoorruimtes
• Totaal ca. 6.500 m² bvo verdeeld over 3 bouwblokken.

Van de 102 verblijfplaatsen, zijn 90 plaatsen ten behoeve van Sterk Gedragsproblematische Licht Verstandelijke Gehandicapte cliënten (SGLVG).

 

DUURZAAMHEID
In de nieuwbouw gebouwen van deelplan B en C gaat het Westerhonk voor energiezuinige installaties. Dit zorgt voor een dusdanig laag energieverbruik dat een vergelijk kan worden gemaakt met een energielabel klasse B en misschien zelfs wel klasse A.

Bij deelplan C wordt de meeste energie bespaard het WKO-systeem, Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem.Afb deel C

Dit systeem slaat overtollige warmte in de zomer op in de bodem en in de winter kan deze opgeslagen warmte worden hergebruikt. ’s Winters wordt op dezelfde manier koude die over is opgeslagen in de bodem en in de zomer weer gebruikt om te koelen.

Tevens is er bij beide gebouwen gebruik gemaakt van een Warmte Terug Win (WTW) systeem, waarmee warmte uit de ventilatielucht kan worden teruggewonnen en hergebruikt.

 

Met deze systemen wordt er een energiebesparing bereikt van ca. 70% en daarbij wordt de CO2 uitstoot verminderd en is ca. 60% lager dan normaal.