Het plan omvat 200 woningen, een marina, commerciële- en horecavoorzieningen in drie gebouwensembles met een totaal oppervlak van 18.000 m2. Het team wordt aangevuld door adviseurs op het gebied van projectmanagement, duurzaamheid, installaties en constructie, respectievelijk ABC Nova, MoBius Consult, J. van Toorenburg BV en van Rossum

De drie openbare ruimtes zijn: SNIEPHOF, een semi-openbaar groen hof dat naast goede verblijfskwaliteiten een zekere intimiteit en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten biedt. SNIEPHAVEN is dé plek voor watercreatie en marina voor deelsloepen en privé-boten met doorgaande waterverbinding naar Amsterdam in het westen en naar de natuur in het oosten. PUNTSNIEP, het uiterste punt van de Sniep, dicht bij de oude kern van Diemen en goed ontsloten door een nieuwe loopbrug, wordt het boegbeeld van de ontwikkeling. Met een markant plein georiënteerd op het zuiden en westen en een 24/7 programmering met horecafuncties werkt het als katalysator voor de sociale cohesie van de wijk.

EPC – 1.07 door middel van een Pelletburner