Als het gaat om duurzaam bouwen, dan is onze werkwijze als volgt:
Na grondige bestudering van alle stukken wordt er een inventarisatie gemaakt en daarna wordt er in overleg met de opdrachtgever en het ontwerpteam een ‘plan van aanpak’ op maat gemaakt voor de maatregelen ‘duurzaam bouwen’. In deze fase worden de zaken m.bt. duurzaam bouwen door ons in kaart gebracht, waarbij de Trias Energetica wordt gehanteerd. Trias Energetica is een begrip waarmee er in drie stappen naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening wordt gewerkt:

  1. Beperk de vraag naar energie door toepassen van vraagbeperkende maatregelen;
  2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energiebronnen om de energie die nog nodig is op te wekken;
  3. Zet efficiënte technieken in om het resterende energieverbruik op te wekken.

In overleg met de opdrachtgever en het ontwerpteam wordt het gebouw bouwfysisch zo goed mogelijk gemaakt, met waar mogelijk hoogwaardige gevelisolatie en HR ++ glas. Daarna wordt heel veel aandacht gegeven aan het voorstellen van een zo energiezuinig mogelijke installatie, zoals bijvoorbeeld warmteterugwinning uit de ventilatie, LED-verlichting, mogelijke CO2 metingen van de ‘lucht’ in de ruimten om daarmee de juiste hoeveelheid benodigde verse lucht toe te voeren. Daarna wordt dan naast een goed bouwfysisch gebouw met een energiezuinige installatie gekeken naar ‘duurzaam bouwen’ opwekkingssystemen en hiervoor zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid van een Warmte-Koude Opslag systeem (WKO) in de bodem met daarbij een warmtepomp-installatie. Ook wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid van een energiedak met een waterdrager, voor verwarming in de winter, maar waarbij dan het dak eveneens gebruikt kan worden als regeneratiedak van de WKO installatie.

Op basis van deze uitgangspunten kunnen wij berekeningen maken m.b.t. de opbrengst van de energiebesparende ‘duurzaam bouwen’ maatregelen waarbij er een terugverdientijd te verwachten zal zijn van minder dan 6-7 jaar, wat extra investeringen realistisch maakt. Aanvullend kunnen dan de benodigde werkzaamheden die hiervoor nodig zijn door ons bureau worden meegenomen in het ontwerp, daarna worden opgenomen in het bestek en zal dan vervolgens de uitvoering hiervan worden begeleid tot en met de oplevering.