Onze kernwaarde ‘toegewijd’ bepaalt dat wij ons werk vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef en een gepassioneerde betrokkenheid willen doen. Om tot een goede betrokkenheid te komen zijn samenwerking en een goede communicatie uiterst belangrijk. Niet alleen tussen de mensen binnen het bureau, maar ook met de opdrachtgever en de ontwerpteampartners buiten het bureau. Onze mensen zijn zelfbewust, met een scherp oog voor de keten waarvan zij deel uitmaken en die erg goed in staat zijn om met anderen afspraken te maken.

Een project wordt geleid door een adviesteam. Een adviesteam staat onder leiding van een verantwoordelijke projectmanager. Deze werkt nauw samen met de architect, opdrachtgever en andere ontwerppartners, zoals de constructeur, etc. Onze projectmanager kent zijn adviesteam goed, omdat er regelmatig interne overleggen zijn waar goed naar elkaar wordt geluisterd. Ook zorgt deze leidinggevende ervoor dat hij ook naar buiten toe zijn partners goed kent door regelmatige externe bilaterale overleggen, uiteraard naast de reguliere gezamenlijke overleggen.